Công lý môi trường là gì?

Để hiểu được công lý môi trường, trước hết cần xem xét môi trường trong công lý. Bất công môi trường (hoặc bất bình đẳng môi trường) là sự phân bổ không đồng đều các hậu quả môi trường tiêu cực gây gánh nặng cho một số nhân khẩu học nhất định.

Để hiểu công bằng môi trường, trước tiên hãy nhìn vào môi trường trong công lý.

Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) định nghĩa công bằng môi trường là “sự đối xử công bằng và sự tham gia có ý nghĩa của tất cả mọi người bất kể chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia hoặc thu nhập đối với việc phát triển, triển khai và thực thi các luật, quy định và chính sách về môi trường .”

Phong trào công bằng môi trường (EJ) bắt đầu như một phản ứng đối với việc đặt các nguồn gây ô nhiễm ở các khu vực có thu nhập thấp và “các cộng đồng da màu”. Lịch sử phong phú của phong trào EJ bắt nguồn từ đầu những năm 1960 khi các công nhân nông trại gốc Latinh tổ chức bảo vệ (trong số những thứ khác) khỏi thuốc trừ sâu độc hại trên các cánh đồng nông trại.

Kể từ đó, các phân tích thống kê và nhân khẩu học đã chỉ ra rõ ràng rằng các khu vực có thu nhập thấp và cộng đồng da màu đang phải gánh chịu quá nhiều gánh nặng với các bãi chôn lấp độc hại, các nhà máy công nghiệp gây ô nhiễm, lượng xe tải và giao thông đường sắt quá mức và các nguồn gây ô nhiễm khác. Phong trào công bằng môi trường đã tìm cách khắc phục sự bất công này thông qua hành động có tổ chức. Một số thời điểm quan trọng ban đầu bao gồm:

● 1967 Houston, Texas: Sinh viên người Mỹ gốc Phi xuống đường phản đối bãi rác thành phố trong cộng đồng của họ đã cướp đi sinh mạng của hai đứa trẻ.

● 1968 West Harlem, Thành phố New York: Cư dân đã đấu tranh không thành công chống lại vị trí của một nhà máy xử lý nước thải trong cộng đồng của họ.

● 1982 Quận Warren, NC: Quận nghèo, đa số là người da đen trở thành tâm điểm chú ý của cả nước khi người dân có hành động chống lại quyết định của bang về việc đổ 6.000 xe tải chở đất có chứa PCB độc hại (polychlorinated biphenyls) vào một bãi rác gần khu dân cư. Sau sáu tuần tuần hành và biểu tình bất bạo động trên đường phố, hơn 500 người đã bị bắt giữ. Trận chiến đã thua, nhưng sự chú ý của giới truyền thông đã truyền cảm hứng cho những người khác trải qua sự bất công tương tự.

Cuộc họp tại Quận Warren năm 1982 đã thúc đẩy Văn phòng Kế toán Tổng hợp Hoa Kỳ tiến hành nghiên cứu năm 1983 có tiêu đề “Vị trí của các bãi chôn lấp chất thải nguy hại và mối tương quan của chúng với tình trạng kinh tế và chủng tộc của các cộng đồng xung quanh.”

Ba trong số bốn bãi rác nằm trong các cộng đồng có cư dân da đen chiếm ít nhất 26% dân số và có thu nhập gia đình dưới mức nghèo khổ.
Nghiên cứu cho thấy rằng ba trong số bốn bãi chôn lấp chất thải nguy hại nằm trong các cộng đồng có cư dân da đen chiếm ít nhất 26% dân số và có thu nhập gia đình dưới mức nghèo khổ.

“Chất thải độc hại ở Hoa Kỳ” tiếp sức cho phong trào

Nghiên cứu quốc gia đầu tiên của Hoa Kỳ xem xét chủng tộc, giai cấp và môi trường được xuất bản vào năm 1987, có tiêu đề “Chất thải độc hại ở Hoa Kỳ”. Nghiên cứu này đã thúc đẩy phong trào công bằng môi trường đang phát triển, lưu ý rằng:

● Tình trạng kinh tế xã hội của cư dân đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định vị trí của các bãi chất thải nguy hại, nhưng không phải là yếu tố quan trọng nhất.
Chủng tộc của cư dân là yếu tố quan trọng nhất trong việc xác định nơi đặt các cơ sở xử lý chất thải độc hại ở Hoa Kỳ

● Việc bố trí các cơ sở này trong các cộng đồng da màu là kết quả có chủ ý của các chính sách sử dụng đất của địa phương, tiểu bang và liên bang.

● Theo thống kê, người ta xác định với độ tin cậy 99,99% rằng mô hình cơ sở xử lý chất thải nguy hại được đặt tại các cộng đồng thiểu số là có chủ ý.

● Người ta tin chắc rằng mô hình bố trí các cơ sở độc hại trong các cộng đồng thiểu số là có chủ ý.

● Thuật ngữ “phân biệt chủng tộc trong môi trường” có nghĩa là gì?

● Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc về môi trường đề cập đến thực tế là, ngoài tất cả các yếu tố khác, chủng tộc là yếu tố quyết định quan trọng nhất đối với việc ai chịu gánh nặng ô nhiễm của xã hội.

Một nghiên cứu đáng chú ý được thực hiện ở Mỹ cho thấy người da màu tiếp xúc với nitơ điôxit ngoài trời (do khí thải xe cộ và nhà máy điện) nhiều hơn 38% so với người da trắng. Được công bố vào năm 2014, nghiên cứu đã xem xét sự khác biệt về mức độ tiếp xúc với ô nhiễm theo nhiều hạng mục, bao gồm chủng tộc, thu nhập và giáo dục. Mặc dù thu nhập đóng một vai trò nào đó, nhưng nó không thích hợp như nhiều người giả định.

Người da trắng có thu nhập thấp tiếp xúc với ô nhiễm ít hơn so với người da đen, người châu Á và người gốc Tây Ban Nha có thu nhập cao nhất.
Julian Marshall, giáo sư kỹ thuật môi trường tại Đại học Minnesota, cho biết cả chủng tộc và thu nhập đều quan trọng, nhưng chủng tộc quan trọng hơn thu nhập. “Và đó là một điểm thực sự quan trọng, bởi vì khi bạn bắt đầu nói về sự khác biệt giữa các chủng tộc, mọi người sẽ nói, ‘ Ồ, đó chỉ là thu nhập thôi.'” Nghiên cứu cũng tiết lộ rằng, ở các khu vực đô thị lớn, người da trắng có thu nhập thấp tiếp xúc với ô nhiễm ít hơn so với ngay cả những người da đen, người châu Á và người gốc Tây Ban Nha có thu nhập cao nhất.

“Cả chủng tộc và thu nhập đều quan trọng, nhưng chủng tộc quan trọng hơn.”

– Julian Marshall, Đại học Minnesota

Trên khắp thế giới, các thành viên của các nhóm thiểu số phải chịu gánh nặng lớn hơn về các vấn đề sức khỏe do tiếp xúc nhiều với chất thải và ô nhiễm. Điều này có thể xảy ra do điều kiện làm việc không an toàn hoặc không lành mạnh khi không có quy định (hoặc không được thực thi) đối với người lao động nghèo, hoặc ở những khu vực lân cận không thoải mái với các vật liệu độc hại.

Từ hoạt động tích cực đến chính sách: Công bằng môi trường theo mệnh lệnh

Năm 1994, Sắc lệnh Hành pháp 12898 của Tổng thống Clinton về Công lý Môi trường yêu cầu tất cả các cơ quan liên bang “làm cho việc đạt được công lý môi trường là một phần nhiệm vụ của họ bằng cách xác định và giải quyết, khi thích hợp, các tác động có hại đến sức khỏe con người hoặc môi trường của các chương trình, chính sách và hoạt động của họ. về dân số thiểu số và dân số có thu nhập thấp.”

Công lý môi trường tiến triển từ một phong trào phản động thành một yêu cầu ưu tiên của hoạch định chính sách.

Đây là hành động lớn đầu tiên của liên bang về công lý môi trường ở Hoa Kỳ Lệnh mang tính bước ngoặt thiếu các yêu cầu cụ thể, nhưng nó đã giúp mang lại tính hợp pháp và sự chú ý cho phong trào công lý môi trường. Lệnh cũng truyền cảm hứng cho các hành động chính sách và quy định của các tiểu bang để đưa các cân nhắc về công bằng môi trường vào quá trình ra quyết định.

Với Lệnh này, công lý môi trường đã phát triển từ một phong trào phản động thành một yêu cầu ưu tiên của việc hoạch định chính sách.

● Hiện tại, Sắc lệnh Hành pháp về Công lý Môi trường năm 1994 được coi là một phần của Tiêu đề VI của Đạo luật Dân quyền năm 1964.

● Hiện tại, Sắc lệnh Hành pháp về Công lý Môi trường năm 1994 được coi là một phần của Tiêu đề VI của Đạo luật Dân quyền năm 1964, cấm phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da và nguồn gốc quốc gia trong các chương trình nhận hỗ trợ tài chính của liên bang. Trách nhiệm duy trì công lý môi trường thuộc về Văn phòng

● Quyền Công dân của EPA, với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) phục vụ chức năng điều phối. Điều này để lại việc thực thi trong tay của EPA, mà một số nhà phê bình cho rằng đã được chứng minh là không hiệu quả trong việc thúc đẩy công lý môi trường tiến lên.

Một gợi ý thú vị để khắc phục tình trạng này là tái cấu trúc khía cạnh pháp lý của bất công môi trường như một vấn đề bảo vệ không bình đẳng theo luật. Điều này sẽ chuyển vai trò giải quyết hợp pháp việc thực thi kém các luật môi trường hiện hành từ EPA sang Bộ Tư pháp.

Các cộng đồng có thể chuyển sang DOJ và yêu cầu sự bảo vệ không bình đẳng theo luật.

Khi luật môi trường không được thực thi đúng cách ở những khu vực có cộng đồng thiểu số sinh sống, điều đó sẽ khiến họ gặp rủi ro. Trong những trường hợp này, các cộng đồng thiểu số có thể chuyển sang DoJ liên bang và giải quyết những bất bình của họ như là sự bảo vệ không bình đẳng theo luật. Nếu Hoa Kỳ tìm ra một con đường hiệu quả để chống lại nạn phân biệt chủng tộc trong môi trường, thì Hoa Kỳ có thể sử dụng nó làm hình mẫu cho những nước khác trên khắp thế giới.

Suy nghĩ cục bộ và toàn cầu

Khái niệm về công bằng môi trường cũng đang lan rộng trên phạm vi toàn thế giới. Các cộng đồng trên khắp thế giới đang chấp nhận công lý môi trường khi họ bắt đầu hiểu bối cảnh toàn cầu sâu sắc của nó. Các vấn đề toàn cầu bao gồm các quốc gia công nghiệp xuất khẩu chất thải độc hại sang các quốc gia đang phát triển, nghèo hơn. Thuốc trừ sâu gây ô nhiễm các dòng sông chảy vào các nước láng giềng. Ô nhiễm không khí từ các lò đốt rác vượt biên giới ảnh hưởng đến bất kỳ cộng đồng hoặc quốc gia nào theo chiều gió.

Hội nghị Thượng đỉnh Lãnh đạo Môi trường tại Washington, DC, vào năm 1991 để phát triển và khẳng định một bộ nguyên tắc áp dụng trên toàn cầu. Họ khẳng định tất cả mọi người đều có quyền không bị hủy hoại sinh thái và kêu gọi chính sách công trên toàn cầu dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và công bằng cho tất cả mọi người, không có bất kỳ hình thức phân biệt đối xử hay thiên vị nào.

Làm thế nào tôi có thể giúp phong trào công lý môi trường?

Các nhóm dựa vào cộng đồng đóng một vai trò quan trọng trên khắp thế giới trong việc lãnh đạo nỗ lực đạt được công bằng môi trường. Các nhóm này xác định các vấn đề địa phương và huy động hành động địa phương. Nhưng mọi cá nhân cũng có thể có tác động bằng cách tham gia nỗ lực chống phân biệt chủng tộc trong môi trường và hoạt động vì công lý môi trường cho tất cả mọi người. Dưới đây là một vài ý tưởng:

Hãy là một cử tri thông thái. Lập trường chống phân biệt chủng tộc trong môi trường bằng cách nghiên cứu quan điểm của các ứng cử viên về bảo vệ môi trường và hỗ trợ những người muốn bảo vệ môi trường cho tất cả mọi người, bất kể chủng tộc hay tình trạng kinh tế. Một trang web hữu ích để bắt đầu là usa.gov/voter-research.

Hỗ trợ các tổ chức tư pháp môi trường dựa vào cộng đồng địa phương. Cân nhắc cống hiến thời gian, tài năng và túi tiền của bạn để giúp hỗ trợ các nhóm cộng đồng địa phương đang bảo vệ công lý môi trường. Một nơi tốt để bắt đầu tìm kiếm là Volunteermatch.org.
Luôn cập nhật các trường hợp công lý môi trường. Truy cập ejatlas.org và tìm hiểu về các nghiên cứu điển hình về công lý môi trường hiện đang diễn ra ở bất kỳ đâu trên thế giới.

Cho trẻ cơ hội để thở. Một cách khác để tạo sự khác biệt là hỗ trợ Không khí sạch cho trẻ em của IQAir . Chất lượng không khí trong lớp học kém ảnh hưởng đến sức khỏe của học sinh và có thể ảnh hưởng đến kết quả học tập và tỷ lệ chuyên cần trung bình hàng ngày. Clean Air for Kids cung cấp hệ thống lọc không khí cho các trường học ở những khu vực bị ảnh hưởng nhiều bởi ô nhiễm không khí.

Nói với đại diện của bạn cảm giác của bạn. Công dân Hoa Kỳ có thể truy cập countable.us để tìm hiểu những dự luật nào đang được Hạ viện và Thượng viện thông qua. Trang web cho phép bạn nhanh chóng liên hệ với các đại diện của mình để cho họ biết cảm nhận của bạn về từng điều luật.

Trở thành một phần của giải pháp. Mua ít hơn, tiêu dùng ít hơn và mua sắm có ý thức. Mua các sản phẩm được sản xuất một cách có trách nhiệm và ít gây hại nhất cho môi trường, dù ở Hoa Kỳ hay các nơi khác. Nghiên cứu chính sách công bằng môi trường và danh tiếng của công ty trước khi mua.

Ô nhiễm không phân biệt đối tượng mà nó ảnh hưởng. Tuy nhiên, bằng chứng chỉ ra rằng gánh nặng ô nhiễm tập thể của chúng ta được gánh vác một cách không đồng đều. Khi các cộng đồng dễ bị tổn thương nhất của chúng ta được bảo vệ, mọi người đều được hưởng lợi. Nếu chúng ta bắt đầu từ đó, chúng ta có thể đạt được một tương lai lành mạnh hơn cho tất cả mọi người.


Bài viết khác

bui-min-pm-2-5

Bụi mịn Pm 2.5 là gì? Đến từ đâu

Chúng ta vẫn thường nghe các chuyên gia cảnh báo về tác hại của bụi mịn pm 2.5. Nhưng không phải ai cũng biết bụi mịn pm 2.5 là gì? Đến từ đâu và những tác hại của bụi mịn pm 2.5 cho sức khỏe như thế nào? Trong bài viết dưới đây Nano Electric…

ung-thu-do-khi-formaldehuyde

Ung thư ở trẻ em do khí formaldehyde

Formaldehyde là một chất độc gây ô nhiễm không khí trong nhà, được tìm thấy trong các vật liệu thông dụng mà chúng ta hay tiếp xúc như sàn gỗ công nghiệp, thảm, vải ép, sơn,… Hợp chất này được nếu tiếp xúc trong thời gian dài gây ra rất nhiều mối đe dọa đối…

Ion âm có tốt cho sức khỏe không?

Đừng đi theo tên, không có gì tiêu cực hoặc không lành mạnh về các ion âm. Các ion âm có lợi cho cơ thể con người trong khi các ion dương có hại. Trên thực tế, bạn sẽ tìm thấy nồng độ ion âm cao nhất trong không khí sạch, tự nhiên. Ion là…

Công nghệ cảm biến không khí và chất lượng không khí trong nhà

Những tiến bộ của công nghệ Cảm biến không khí và tính khả dụng ngày càng tăng trên thị trường tiêu dùng đang thay đổi cục diện quản lý chất lượng không khí trong nhà. Khi công nghệ cảm biến không khí phát triển và được sử dụng rộng rãi hơn liên quan đến quản…

Ô nhiễm không khí trong nhà và sức khỏe

Ô nhiễm không khí trong nhà và sức khỏe Chất lượng Không khí Trong nhà (IAQ) đề cập đến chất lượng không khí bên trong và xung quanh các tòa nhà và công trình, đặc biệt là khi nó liên quan đến sức khỏe và sự thoải mái của những người cư ngụ trong tòa…

Khí CO kẻ giết người thầm lặng

Khí carbon monoxide (CO), một loại khí có độc tố, được coi là kẻ giết người thầm lặng. Chỉ riêng tại Mỹ, mỗi năm khí CO gây tử vong cho khoảng 5 nghìn người. Cứ 5 người thì 3 người bị chết vì khí độc CO thoát ra từ xe ôtô, xe máy, nhà máy..v..v,…

Zalo