HB, ELB, ELCB Panasonic

0963.844.267 Kinh nghiệm hay
HB, ELB, ELCB Panasonic

Thiết bị bảo vệ quá tải, ngắn mạch - HB 2P1E/6A/1kA - BS11106TV

-23%

Thiết bị bảo vệ quá tải, ngắn mạch - HB 2P1E/6A/1kA - BS11106TV

82.500₫ 63.746₫

0 nhận xét

Còn hàng

Đã mua 232

Thiết bị bảo vệ quá tải, ngắn mạch - HB 2P1E/10A/1.5A - BS1110TV

-23%

Thiết bị bảo vệ quá tải, ngắn mạch - HB 2P1E/10A/1.5A - BS1110TV

82.500₫ 63.746₫

0 nhận xét

Còn hàng

Đã mua 210

Thiết bị bảo vệ quá tải, ngắn mạch - HB 2P1E/15A/1.5A - BS1111TV

-23%

Thiết bị bảo vệ quá tải, ngắn mạch - HB 2P1E/15A/1.5A - BS1111TV

82.500₫ 63.746₫

0 nhận xét

Còn hàng

Đã mua 301

Thiết bị bảo vệ quá tải, ngắn mạch - HB 2P1E/20A/1.5A - BS1112TV

-23%

Thiết bị bảo vệ quá tải, ngắn mạch - HB 2P1E/20A/1.5A - BS1112TV

82.500₫ 63.746₫

0 nhận xét

Còn hàng

Đã mua 221

Thiết bị bảo vệ quá tải, ngắn mạch - HB 2P1E/30A/1.5A - BS1113TV

-23%

Thiết bị bảo vệ quá tải, ngắn mạch - HB 2P1E/30A/1.5A - BS1113TV

82.500₫ 63.746₫

0 nhận xét

Còn hàng

Đã mua 196

Thiết bị bảo vệ quá tải, ngắn mạch - HB 2P1E/40A/1.5A - BS1114TV

-23%

Thiết bị bảo vệ quá tải, ngắn mạch - HB 2P1E/40A/1.5A - BS1114TV

82.500₫ 63.746₫

0 nhận xét

Còn hàng

Đã mua 210

Bộ cầu dao an toàn ELB - 2P2E/15A/30mA - BJS1532S1V

-31%

Bộ cầu dao an toàn ELB - 2P2E/15A/30mA - BJS1532S1V

490.000₫ 338.665₫

0 nhận xét

Còn hàng

Đã mua 173

Bộ cầu dao an toàn ELB - 2P2E/20A/30mA - BJS2032S1V

-31%

Bộ cầu dao an toàn ELB - 2P2E/20A/30mA - BJS2032S1V

490.000₫ 338.665₫

0 nhận xét

Còn hàng

Đã mua 199

Bộ cầu dao an toàn ELB - 2P2E/30A/30mA - BJS3032S1V

-31%

Bộ cầu dao an toàn ELB - 2P2E/30A/30mA - BJS3032S1V

490.000₫ 338.665₫

0 nhận xét

Còn hàng

Đã mua 187

Bộ cầu dao chống rò ELB - 2P0E/30A/15mA - BJS3020NA2

-31%

Bộ cầu dao chống rò ELB - 2P0E/30A/15mA - BJS3020NA2

350.000₫ 241.900₫

0 nhận xét

Còn hàng

Đã mua 221

Bộ cầu dao chống rò ELB - 2P0E/30A/30mA - BJS3030NA2

-31%

Bộ cầu dao chống rò ELB - 2P0E/30A/30mA - BJS3030NA2

350.000₫ 241.900₫

0 nhận xét

Còn hàng

Đã mua 229

Bộ cầu dao an toàn ELB - 2P2E/30A/15mA - BJJ23022-8

-31%

Bộ cầu dao an toàn ELB - 2P2E/30A/15mA - BJJ23022-8

888.000₫ 613.750₫

0 nhận xét

Còn hàng

Đã mua 183

Bộ cầu dao an toàn ELB - 2P2E/30A/30mA - BJJ23032-8

-31%

Bộ cầu dao an toàn ELB - 2P2E/30A/30mA - BJJ23032-8

888.000₫ 613.750₫

0 nhận xét

Còn hàng

Đã mua 173

Bộ cầu dao chống rò ELB - 2P0E/30A/30mA - BJJ23030-8

-31%

Bộ cầu dao chống rò ELB - 2P0E/30A/30mA - BJJ23030-8

755.000₫ 521.820₫

0 nhận xét

Còn hàng

Đã mua 189

Kinh nghiệm hay
Zalo
Hotline