RCCB Panasonic

0963.844.267 Kinh nghiệm hay
RCCB Panasonic

Cầu dao chống rò, chống giật - RCCB 2P/25A/30mA - BBDR22530HV

-27%

Cầu dao chống rò, chống giật - RCCB 2P/25A/30mA - BBDR22530HV

999.000₫ 725.034₫

0 nhận xét

Còn hàng

Đã mua 221

Cầu dao chống rò, chống giật - RCCB 2P/32A/30mA - BBDR23230HV

-27%

Cầu dao chống rò, chống giật - RCCB 2P/32A/30mA - BBDR23230HV

999.000₫ 725.034₫

0 nhận xét

Còn hàng

Đã mua 217

Cầu dao chống rò, chống giật - RCCB 2P/40A/30mA - BBDR24030HV

-27%

Cầu dao chống rò, chống giật - RCCB 2P/40A/30mA - BBDR24030HV

999.000₫ 725.034₫

0 nhận xét

Còn hàng

Đã mua 233

Cầu dao chống rò, chống giật - RCCB 2P/63A/30mA - BBDR26330HV

-27%

Cầu dao chống rò, chống giật - RCCB 2P/63A/30mA - BBDR26330HV

1.200.000₫ 870.912₫

0 nhận xét

Còn hàng

Đã mua 199

Cầu dao chống rò, chống giật - RCCB 4P/25A/30mA - BBDR42530HV

-27%

Cầu dao chống rò, chống giật - RCCB 4P/25A/30mA - BBDR42530HV

1.600.000₫ 1.161.216₫

0 nhận xét

Còn hàng

Đã mua 266

Cầu dao chống rò, chống giật - RCCB 4P/32A/30mA - BBDR43230HV

-27%

Cầu dao chống rò, chống giật - RCCB 4P/32A/30mA - BBDR43230HV

1.600.000₫ 1.161.216₫

0 nhận xét

Còn hàng

Đã mua 230

Cầu dao chống rò, chống giật - RCCB 4P/40A/30mA - BBDR44030HV

-27%

Cầu dao chống rò, chống giật - RCCB 4P/40A/30mA - BBDR44030HV

1.600.000₫ 1.161.216₫

0 nhận xét

Còn hàng

Đã mua 183

Cầu dao chống rò, chống giật - RCCB 4P/63A/30mA - BBDR46330HV

-27%

Cầu dao chống rò, chống giật - RCCB 4P/63A/30mA - BBDR46330HV

2.400.000₫ 1.741.824₫

0 nhận xét

Còn hàng

Đã mua 188

Kinh nghiệm hay
Zalo
Hotline