Thiết bị đóng cắt

0963.844.267 Kinh nghiệm hay
Thiết bị đóng cắt

Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB - 2P/40A - BBW240SKY

-31%

Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB - 2P/40A - BBW240SKY

880.000₫ 608.220₫

0 nhận xét

Còn hàng

Đã mua 312

Thiết bị bảo vệ quá tải, ngắn mạch - HB 2P1E/6A/1kA - BS11106TV

-23%

Thiết bị bảo vệ quá tải, ngắn mạch - HB 2P1E/6A/1kA - BS11106TV

82.500₫ 63.746₫

0 nhận xét

Còn hàng

Đã mua 232

Thiết bị chống sét lan truyền SPD - BBDT2321BV

-27%

Thiết bị chống sét lan truyền SPD - BBDT2321BV

2.990.000₫ 2.170.200₫

0 nhận xét

Còn hàng

Đã mua 200

Cầu dao chống rò, chống giật - RCCB 2P/25A/30mA - BBDR22530HV

-27%

Cầu dao chống rò, chống giật - RCCB 2P/25A/30mA - BBDR22530HV

999.000₫ 725.034₫

0 nhận xét

Còn hàng

Đã mua 221

Cầu dao chống dòng rò - RCBO 2P/6A/30mA - BBDE20631CNV

-27%

Cầu dao chống dòng rò - RCBO 2P/6A/30mA - BBDE20631CNV

587.000₫ 426.021₫

0 nhận xét

Còn hàng

Đã mua 195

Cầu dao tự động DIN - MCB 1P/6A - BBD1061CNV

-27%

Cầu dao tự động DIN - MCB 1P/6A - BBD1061CNV

86.000₫ 62.416₫

0 nhận xét

Còn hàng

Đã mua 239

Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB - 2P/50A - BBW250SKY

-31%

Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB - 2P/50A - BBW250SKY

880.000₫ 608.220₫

0 nhận xét

Còn hàng

Đã mua 283

Thiết bị bảo vệ quá tải, ngắn mạch - HB 2P1E/10A/1.5A - BS1110TV

-23%

Thiết bị bảo vệ quá tải, ngắn mạch - HB 2P1E/10A/1.5A - BS1110TV

82.500₫ 63.746₫

0 nhận xét

Còn hàng

Đã mua 210

Cầu dao chống rò, chống giật - RCCB 2P/32A/30mA - BBDR23230HV

-27%

Cầu dao chống rò, chống giật - RCCB 2P/32A/30mA - BBDR23230HV

999.000₫ 725.034₫

0 nhận xét

Còn hàng

Đã mua 217

Cầu dao chống dòng rò - RCBO 2P/16A/30mA - BBDE21631CNV

-27%

Cầu dao chống dòng rò - RCBO 2P/16A/30mA - BBDE21631CNV

587.000₫ 426.021₫

0 nhận xét

Còn hàng

Đã mua 213

Cầu dao tự động DIN - MCB 1P/10A - BBD1101CNV

-27%

Cầu dao tự động DIN - MCB 1P/10A - BBD1101CNV

86.000₫ 62.416₫

0 nhận xét

Còn hàng

Đã mua 220

Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB - 2P/60A - BBW260Y

-31%

Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB - 2P/60A - BBW260Y

940.000₫ 650.000₫

0 nhận xét

Còn hàng

Đã mua 232

Thiết bị bảo vệ quá tải, ngắn mạch - HB 2P1E/15A/1.5A - BS1111TV

-23%

Thiết bị bảo vệ quá tải, ngắn mạch - HB 2P1E/15A/1.5A - BS1111TV

82.500₫ 63.746₫

0 nhận xét

Còn hàng

Đã mua 301

Cầu dao chống rò, chống giật - RCCB 2P/40A/30mA - BBDR24030HV

-27%

Cầu dao chống rò, chống giật - RCCB 2P/40A/30mA - BBDR24030HV

999.000₫ 725.034₫

0 nhận xét

Còn hàng

Đã mua 233

Cầu dao chống dòng rò - RCBO 2P/20A/30mA - BBDE22031CNV

-27%

Cầu dao chống dòng rò - RCBO 2P/20A/30mA - BBDE22031CNV

587.000₫ 426.021₫

0 nhận xét

Còn hàng

Đã mua 274

Cầu dao tự động DIN - MCB 1P/16P - BBD1161CNV

-27%

Cầu dao tự động DIN - MCB 1P/16P - BBD1161CNV

86.000₫ 62.416₫

0 nhận xét

Còn hàng

Đã mua 224

Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB - 2P/75A - BBW275SKY

-31%

Cầu dao đóng ngắt mạch điện MCCB - 2P/75A - BBW275SKY

1.720.000₫ 1.188.800₫

0 nhận xét

Còn hàng

Đã mua 237

Thiết bị bảo vệ quá tải, ngắn mạch - HB 2P1E/20A/1.5A - BS1112TV

-23%

Thiết bị bảo vệ quá tải, ngắn mạch - HB 2P1E/20A/1.5A - BS1112TV

82.500₫ 63.746₫

0 nhận xét

Còn hàng

Đã mua 221

Cầu dao chống rò, chống giật - RCCB 2P/63A/30mA - BBDR26330HV

-27%

Cầu dao chống rò, chống giật - RCCB 2P/63A/30mA - BBDR26330HV

1.200.000₫ 870.912₫

0 nhận xét

Còn hàng

Đã mua 199

Cầu dao chống dòng rò - RCBO 2P/25A/30mA - BBDE22531CNV

-27%

Cầu dao chống dòng rò - RCBO 2P/25A/30mA - BBDE22531CNV

628.000₫ 455.777₫

0 nhận xét

Còn hàng

Đã mua 250

Kinh nghiệm hay
Zalo
Hotline